2019-03-11 Kevätkokous, Ajankohtaista Eduskunnasta
Vieraat: Kansanedustajat Ben Zyskowicz ja Raija Vahasalo sekä kunnanhallituksen pj.Timo Haapaniemi.EU-vaaliehdokas Kimmo Sasi joutui perumaan osallistumisensa laskettelurinteessä loukkaantumisen takia.

Esityksissä käsiteltiin ajankohtaista poliittista tilannetta sekä eduskuntavaaliehdokkaitten ajatuksia tulevalle valtiopäiväkaudelle.

Ben Zyskowicz,joka on toiminut kansanedustajana 40 vuotta,totesi että soteuudistus kaatui lähinnä aikapulaan sekä osittain myös perustuslain tulkintaerimielisyyksiin.

Tulevalla kaudella on syytä edetä sote-asiassa pienimmissä erissä ja nykypohjalta vähitellen kipupisteitä poistamalla ja hoitoketjun integraatiota tehostaen.Talousasiat ovat tulevan kauden tärkeysjärjestyksen kärjessä;työnteon ja yrittäjyyden tukeminen tasaisen talouskasvun saavuttamiseksi ykkösprioriteettinä.Verojen kiristäminen vaikuttaa selvästi negatiivisesti talouskasvuun.

Raija Vahasalo korosti ikäihmisten hyvän hoidon tärkeyttä,huomioitava on myös että monet ikäihmiset haluavat toimia yhteiskunnassa tietotaitojaan hyväksikäyttäen.

Työvoimapula ja rekrytointivaikeudet saatava lisähuomiota, jatkuva oppimisen tärkeys tulee korostumaan ja katkeamaton oppimisen ketju varhaiskasvatuksesta alkaen eri koulutasojen kautta työelämään ja mahdolliseen uudelleenkoulutukseen on ainoa tie työvoimapulan helpottamiseksi.Turvallisuuden takaaminen ja maan

puolustusasioista huolehtiminen ovat tärkeitä valtiopäivien vastuuasioita.Teiden kunnosta pidettävä huolta koko maassa kuitenkaan Vahasalo ei kannata ruuhkamaksuja.

Timo Haapaniemi,joka päätti lähteä mukaan eduskuntavaalikisaan viime tingassa, totesi aluksi että kuntapäättäjänä huolestuttaa Kirkkonummen kuntatalouden varsin tiukka tilanne.Valtakunnan päättäjiltä(varsinkin tulevilta) Haapaniemi toivoi lisää jämäkkyyttä ja arkirealismia.Ansiotuloveroja olisi laskettava hyvän talouskasvun takaamiseksi.Lisäksi hänellä on erikoinen huoli paikallisteiden kunnosta ja toivoo oikeita budjettiratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

Esitysten jälkeen käytiin vilkas keskustelu jossa noterattiin yleisön toiveita eläkkeitten verotuksen suhteen(samalle tasolle palkkaverotuksen kanssa),

kulutusverojen korottamisessa huomiotava ettei eläkeläiset joudu muita huonompaan asemaan,ilmastomuutoksen aiheuttamiin toimintoihin toivotaan suhteellisuutta ja realismia.

Tapaamisesta on varsin erinomainen ja kattava Marjo Alsteen artikkeli Kirkkonummen Sanomissa 14.3.